De Geschiedenisprijzen “Hertog van Arenberg” worden op initiatief van de Arenberg Stichting, om de twee jaar toegekend ter bevordering van de kennis van geschiedenis, cultuur en geestesleven van Europa. De ingediende werken moeten origineel in aanpak zijn en wetenschappelijk onderbouwd, ruim van visie en toegankelijk voor een breder publiek.

Arenberg Prijs voor Europese Geschiedenis

De Arenberg Prijs voor Europese Geschiedenis bedraagt 4.000 euro en bekroont een studie die bijdraagt tot een betere en vernieuwende kennis van de Europese geschiedenis. Werken die betrekking hebben op de oude Zeventien Provinciën van de Nederlanden, het Heilige Roomse Rijk van de Duitse Natie (Rijnland en Westfalen in het bijzonder) en Noord-Frankrijk, en dit in vergelijkend perspectief, strekken tot aanbeveling. De prijs staat ook open voor studies die, gebruikmakend van historische methodes, het debat over verleden, heden en toekomst van Europa stimuleren.

Geschiedenisprijs Huis van Arenberg

De Geschiedenisprijs Huis van Arenberg bedraagt 1.000 euro en bekroont een studie die gebruik maakt van Arenbergarchieven. De meest relevante archivalische collecties m.b.t. het Huis van Arenberg bevinden zich in Arras, Brussel, Cambrai, Den Haag, Douai, Düsseldorf, Edingen/Enghien, Leuven, Köln, Koblenz, Osnabrück, Paris, Salzburg, Wien.

 

Palais des Académies, Brussels

Palais des Académies, Brussels

 

Past Events

21 november 2018

XIVde uitreiking van de Prijzen voor Geschiedenis "Hertog van Arenberg"

De tweejaarlijkse uitreiking van de prijzen "Hertog van Arenberg" heeft plaats in het Paleis der Academiën te Brussel

lees verder >

Conferenties & seminaries Geschiedenisprijzen “Hertog van Arenberg” Prizes