Geschiedenis

Enkele vooraanstaande families hebben hun stempel gedrukt op ons verleden en ons cultureel erfgoed. Onder hen het Huis Arenberg, met zijn stamland in de Eifel. Van de Middeleeuwen tot in de 19de eeuw Van de Middeleeuwen tot in de 19de eeuw woog het geslacht op de besluitvorming door.

Deze Europese dynastie verplaatste het centrum van haar macht in de 16de eeuw naar de Zuidelijke Nederlanden. Haar trouw aan Habsburg werd in diezelfde eeuw (1576) beloond met de verheffing in de rijksvorstelijke stand. In 1644 vond zij haar bekroning in de opname in de hertogelijke stand.

Arenberg bracht vele generaties van politieke, militaire en geestelijke hoogwaardigheidsbekleders en kunstmecenassen voort. Paleizen, tuinen, kunstobjecten enz. roepen vandaag nog op tastbare wijze het glorierijke verleden op.


Portretgallerij

Marguerite de La Marck d'Arenberg (1527-1599)

Margaretha van der Marck van Arenberg (1527-1599), soevereine gravin van Arenberg vanaf 1576. Echtgenote van Jan van Ligne, baron van Barbançon in 1547. Deze zou als generaal van de Spaanse legers in 1568 sneuvelen bij Heiligerlee.

 

Charles d'Arenberg (1550-1616)

Karel van Arenberg (1550-1616), tweede soevereine prins van Arenberg. In 1587 gehuwd met Anne van Croy. Militair en diplomaat. Slachtoffer van de Hollandse annexatie in 1572.

 

Philippe-Charles (1587-1640)

Filips Karel van Arenberg (1587-1640), derde soevereine prins van Arenberg en zesde hertog van Aarschot. In derde echt in 1632 gehuwd met Marie Chleopha van Hohenzollern-Sigmaringen. Militair en diplomaat. Wordt er ten onrechte van beschuldigd tegen de Spaanse kroon te hebben samengezworen. Sterft in gevangenschap in Madrid.

 

Philippe-François (1625-1674)

Filips Frans van Arenberg (1625-1674), eerste soevereine hertog van Arenberg en zevende hertog van Aarschot. In 1642 gehuwd met Maria Magdalena van Borja y Doria. Militair, grootbaljuw en kapitein-generaal van Henegouwen.

 

Charles-Eugène (1633-1681)

Karel Eugenius van Arenberg (1633-1681), broer van bovengenoemde, tweede soevereine hertog van Arenberg en achtste hertog van Aarschot. In 1660 gehuwd met Marie-Henriette van Cusance, markiezin van Varambon. Hun twee zonen, Filips Karel Frans en Alexander sneuvelen op het veld van eer in respectievelijk 1691 en 1683. Militair, grootbaljuw en kapitein-generaal van Henegouwen.

 

Philippe-François-Charles (1663-1691)

Filips Frans Karel (1663-1691), derde soevereine hertog van Arenberg en negende hertog van Aarschot. In 1684 gehuwd met Marie-Henriette van Alcaretto, markiezin van Grana Y Savona. Grootbaljuw en kapitein-generaal van Henegouwen. De jongste generaal van het keizerlijk leger in de slag bij Salankemen. Bezweek daar aan zijn verwondingen.

 

Leopold-Philippe (1690-1754)

Leopold-Philippe (1690-1754), fourth sovereign duke of Arenberg and 10th duke of Aarschot. Married Marie-Françoise Pignatelli, princess of Bisaccia and countess d'Egmont. Last surviving member of the d'Arenberg family after the death of his cousin Octave, killed in the battle of Neerwinden in 1693. Grand-Bailli and Capitaine-Général of Hainaut. Marshal and commander in chief of the imperial troops in the Austrian Netherlands. Seriously wounded at Malplaquet (1709), Temeschvar (1718), Dettingen (1743).

 

Charles-Marie-Raymond (1721-1778)

Charles-Marie-Raymond (1721-1778), fifth sovereign duke of Arenberg, 11th duke of Aarschot. Married in 1748 Louise-Marguerite, countess de La Marck. Grand-Bailli and Capitaine Général of Hainaut. Marshal in the Austrian army. Seriously wounded at Leuthen then at Torgau during the 7 Years' War.

 

Louis-Engelbert (1750-1820)

Lodewijk Engelbert van Arenberg (1750-1820), zesde hertog-regent van Arenberg en twaalfde hertog van Aarschot, eerste hertog van Meppen en eerste vorst van Recklinghausen. Grootbaljuw en kapitein-generaal van Henegouwen. In 1773 gehuwd met Louise Pauline van Lauraguais, dochter van de hertog van Brancas. Raakt twee jaar later blind tijdens een jachtongeval. Slachtoffer van de Franse annexatie in 1794. Laatste regerende hertog van Arenberg in de oude gebieden in de Eifel.

 

Prosper-Louis (1785-1861)

Prosper Lodewijk van Arenberg (1785-1861), zevende soevereine hertog van Arenberg en dertiende hertog van Aarschot, tweede hertog van Meppen en tweede vorst van Recklinghausen. In tweede echt in 1819 gehuwd met prinses Ludmilla van Lobkowicz. Kolonel in het Belgische regiment Lichte cavalerie van Arenberg. In de Spaanse oorlog op 28 oktober 1811 bij Arroyo-del-Molino gewond geraakt en gevangen genomen door de Engelsen. In 1801 verliest hij het oude hertogdom Arenberg op de linker Rijnoever maar in 1813 krijgt hij een groter hertogdom op de rechteroever van de Rijn terug, dat hij in 1815 weer verliest tijdens de Pruisische en Hannoveraanse annexatie.

 

Engelbert Auguste

Engelbert August van Arenberg (1824-1875), achtste soevereine hertog van Arenberg en veertiende hertog van Aarschot, derde hertog van Meppen en derde vorst van Recklinghausen. In 1868 gehuwd met zijn nicht, prinses Eleonora Ursula van Arenberg. Grote weldoener. De laatste hertog van Arenberg die tot 1875 soevereine rechten bezat in het hertogdom Arenberg-Meppen.

 

Engelbert-Marie (1872-1949)

Engelbert Marie van Arenberg (1872-1949), negende soevereine hertog van Arenberg en vijftiende hertog van Aarschot, vierde hertog van Meppen en vierde vorst van Recklinghausen. In 1897 gehuwd met prinses Hedwig van Ligne. Slachtoffer van de Belgische en Franse annexatie na de Eerste Wereldoorlog. Grote weldoener.

 

Charles-Engelbert of Arenberg (1899-1974)

Engelbert-Karel van Arenberg (1899-1974), tiende hertog van Arenberg, zestiende hertog van Aarschot, vijfde hertog van Meppen, vijfde prins van Recklinghausen. In 1940, gehuwd met prinses Valerie zu Schleswig-Holstein

 

Eric-Charles of Arenberg (1901-1992)

Erik van Arenberg (1901-1992), elfde hertog van Arenberg, zeventiende hertog van Aarschot, zesde hertog van Meppen, zesde prins van Recklinghausen, dr.re.pol., ridder van eer en devotie in de soevereine Malteser Orde, medestichter van het „Studium Arenbergense“ vzw, Edingen. In 1949, gehuwd met gravin Marie-Therèse de La Poëze d’Harambure.

 

Jean-Engelbert (1921-2011)

Jan-Engelbert van Arenberg (1921-2011), twaalfde hertog van Arenberg, achttiende hertog van Aarschot, zevende hertog van Meppen en zevende prins van Recklinghausen. In 1955, gehuwd met prinses Sophie van Beieren, dochter van kroonprins Rupprecht en prinses Antonia van Luxemburg. Doctor in de rechtsgeleerdheid, master of Arts (Georgetown University), eredoctor van de Katholieke Universiteit Leuven, ereburger van Edingen en Aarschot, officier in de (Belgische) Leopoldsorde en de Kroonorde, ridder van eer en devotie in de Soevereine Malteser Orde, ridder in de (Beierse) Orde van Sint Joris, commandeur in de Orde van het Heilig Graf van Jerusalem. Commissaris van vennootschappen.

 

Leopold-Engelbert of Arenberg (1956)

Leopold-Engelbert van Arenberg (1956), dertiende hertog van Arenberg, negentiende hertog van Aarschot, achtste hertog van Meppen, achtste prins van Recklinghausen. Gehuwd met gravin Isabel zu Stolberg-Stolberg in 1995. Lic.jur, M.B.A, voormalige ambassadeur van de Soevereine Malteser Orde in Portugal, afgevaardigde van de raad van bestuur van de Arenberg stichting, commissaris van vennootschappen.

 

Genealogie