Arenberg - Coimbra Group prijs

De Arenberg - Coimbra Group prijs voor Erasmusstudenten wordt sinds 2007 jaarlijks toegekend aan een Master van een Coimbra Group University uit eender welke academische discipline. De laureaat heeft na een Erasmus-uitwisseling met een andere Coimbra Group University, volgens de selectiecommissie de meerwaarde van die uitwisseling het best gedemonstreerd. De toegekende prijs heeft een waarde van € 5.000.

Vorige winnaars

Arnab DUTTA, 2018 
Aura NIKKILÄ, 2017
Ting-jung CHEN, 2016 
Benjamin VAN SOLDT, 2015
Steven OTTERMAN, 2014 
Juho TERRIJÄRVI, 2013 
Julia TOTH-CZIFRA, 2012
Francesco LUBIAN, 2011 
Alessandro DE BORTOLLI, 2010
Markus DAVIDSEN, 2009 
Sofia LEMMETYINEN, 2008
Mila OIVA, 2007


Upcoming Events

7 juni 2019

Arenberg-Coimbra Group prijs, Krakau

De Arenberg-Coimbra Group prijs voor Erasmusstudenten wordt sinds 2007 jaarlijks toegekend aan een Master van een Coimbra Group University uit eender welke academische discipline. De laureaat heeft na een Erasmus-uitwisseling met een andere Coimbra Group University, volgens de selectiecommissie de meerwaarde van die uitwisseling het best gedemonstreerd. De toegekende prijs heeft een waarde van € 5.000.

lees verder >

Arenberg - Coimbra Group Prijs Prijzen

Past Events

31 mei 2018

12de Arenberg-Coimbra Group prijs, Salamanca

De laureaat in 2018 is de heer Arnab Dutta van de Universiteit van Göttingen (Duitsland).

lees verder >

Arenberg - Coimbra Group Prijs Prijzen

9 juni 2017

11de Arenberg-Coimbra Group prijs, Edinburgh

The 2017 Laureate is Ms Aura Nikkilä from the University of Turku, who spent her Erasmus exchange period at the University of Granada.

lees verder >

Arenberg - Coimbra Group Prijs Prijzen

10 juni 2016

10de Arenberg-Coimbra Group prijs, Poitiers

The 2016 Laureate is Ms Ting-jung Chen from Taipei, who undertook her Erasmus Mundus Master’s Programme at the University of Göttingen. Ms Ting-jung Chen spent her 5-month Erasmus exchange as part of her Erasmus Mundus Euroculture Master programme at the University of Uppsala in the academic year 2013-2014. On 10 June 2016, the Laureate, Ting-jung Chen, received her certificate from the Duke of Arenberg, during the Coimbra Group General Assembly.

lees verder >

Arenberg - Coimbra Group Prijs Prijzen