Upcoming Events

20 maart 2019

Seminarie: Energievoorziening in de XXIste eeuw: tussen werkelijkheid en mogelijkheid

Energievoorziening in de XXIste eeuw: tussen werkelijkheid en mogelijkheid. Seminarie van de Arenbergstichting in het halfrond van de Senaat.

lees verder >

Conferenties & seminaries Seminarie

18 – 20 september 2019

Call For Papers: IXde Arenbergconferentie voor Geschiedenis: Heraldic Hierarchies: Identities, status and state intervention in early modern heraldry

IXth Arenberg Conference for History, XXIth Colloquium of the International Academy of Heraldry Call For Papers: HERALDIC HIERARCHIES: IDENTITIES, STATUS AND STATE INTERVENTION IN EARLY MODERN HERALDRY - Hiérarchies héraldiques : identités, statuts et interventions de l’État dans l’héraldique moderne (XVe – XVIIIe siècles) 18–20 September 2019, Antwerpen: Grauwzusters Klooster, Universiteit  Antwerpen

lees verder >

Conferenties & seminaries Arenberg Conference for History

Past Events

21 november 2018

XIVde uitreiking van de Prijzen voor Geschiedenis "Hertog van Arenberg"

De tweejaarlijkse uitreiking van de prijzen "Hertog van Arenberg" heeft plaats in het Paleis der Academiën te Brussel

lees verder >

Conferenties & seminaries Geschiedenisprijzen “Hertog van Arenberg” Prizes

21 maart 2018

Vrijhandel en Protectionisme : Welke perspectieven voor de wereldhandel van de 21ste eeuw?

De tegenstelling tussen vrijhandel en protectionisme verschijnt zowel op de internationale als op de Belgische scène. In de loop van de geschiedenis hebben talrijke auteurs de positieve en negatieve aspecten bestudeerd van deze twee opties die grote gevolgen inhouden zowel op economisch, sociaal, politiek, cultureel als op juridisch vlak. Om de verschillende uitdagingen te overwegen stellen academici hun historische, politicologische, economische en sociale visies voor.

lees verder >

Conferenties & seminaries Seminarie