Arenberg Stichting

Wenen, 9 juni 1644. Keizer Ferdinand III

Wenen, 9 juni 1644. Keizer Ferdinand III.
Verheffing tot hertogdom van het prinselijk graafschap Arenberg, met alle regale rechten en zitting in de Rijksdag van het Rijk, en verlening van deze titel aan Philips Frans, graaf van Arenberg, hertog van Aarschot enz. en aan zijn broer Karel Eugenius, alsmede aan hun neven Philippe en Albert. De titel is overdraagbaar aan alle afstammelingen van de naam.
Wapens: geen beschrijvingen en tekeningen bekend.
Bronnen: HHStA RR/Fe III.1, 373v.

Op 9 juni 1644 verleent Ferdinand III, Keizer van het H. Roomse Rijk, aan het prinselijk graafschap Arenberg de titel van hertogdom.

Afbeeldingen: Keizerlijke oorkonde waardoor het prinselijk graafschap Arenberg tot hertogdom wordt verheven.

charte

charte

Word lid en draag bij tot de associatie “the Friends of the Arenberg Foundation”

College of Europe  - Arenberg European PrizeCollege of Europe - Arenberg “Europese Prijs”

Prijs Arenberg-Coimbra

Geschiedenisprijzen “Hertog van Arenberg”

Medailles

Conferenties

Historische Route “van der Marck”

Concerten te Lauenen

LinksLinks

About Us | Site Map | Contact Us | ©2014 Arenberg Foundation