Arenberg Stichting

Wenen, 5 maart 1576. Keizer Maximiliaan II

Verheffing tot prinselijk graafschap van het Westfaalse graafschap Arenberg en verlening van deze waardigheid aan gravin Margaretha van der Marck en van Arenberg, weduwe van Jan van Ligne, aan haar zoon Karel van Arenberg alsmede aan diens broers en zusters.
Wapens: geen beschrijvingen en tekeningen bekend.
Bronnen: HHStA RR/MII.9, 538.

Op 5 maart 1576 verleende Maximiliaan II, keizer van het Heilig Roomse Rijk, aan het rijksgraafschap Arenberg de titel van prinselijk graafschap.

Afbeeldingen: Keizerlijke oorkonde waarin het graafschap Arenberg de prinselijke titel krijgt, waardoor Arenberg een prinselijk graafschap krijgt.

charte

charte

charte

Word lid en draag bij tot de associatie “the Friends of the Arenberg Foundation”

College of Europe  - Arenberg European PrizeCollege of Europe - Arenberg “Europese Prijs”

Prijs Arenberg-Coimbra

Geschiedenisprijzen “Hertog van Arenberg”

Medailles

Conferenties

Historische Route “van der Marck”

Concerten te Lauenen

LinksLinks

About Us | Site Map | Contact Us | ©2014 Arenberg Foundation