Arenberg Stichting

Muziekcollectie

Het muziekbezit uit de privé-archieven van de prinsen van Arenberg in Edingen, dat niet alleen bijzonder omvangrijk is, maar ook van een uitzonderlijke kwaliteit, werd pas een tiental jaren geleden ontdekt door musicologen en musici. Onderzoek van musicologe Marie Cornaz in dit muziekbezit heeft geleid tot twee inventarisaties die werden gepubliceerd in de delen 1995 en 2004 van het Belgisch Tijdschrift voor Muziekwetenschap. Uit deze beide inventarisaties blijkt dat we hier te maken hebben met een van de rijkste privé-collecties van België, met een uitzonderlijk internationaal muzikaal erfgoed dat meer dan 1500 werken omvat. Op de Franstalige pagina's van deze site kunt u de complete inventarisaties bekijken, evenals enkele afbeeldingen van een aantal handschriften en uitgaven uit de achttiende eeuw.

De voltooiing van de classificatie en de inventarisatie van de muziekcollectie vormen slechts het begin van een groot ontsluitingsproject dat wordt ondersteund door het ACA. Dit project omvat onder meer:

  • het schrijven van een boek: Les ducs d’Arenberg et la musique au XVIIIe siècle. Histoire d’une collection musicale (Brepols, 2010).
  • de ontsluiting van de onbekende maar kwalitatief hoogstaande muziekwerken uit de collectie: deelname aan opnameprojecten, concerten en aan de uitgave van partituren.

Voor meer details, zie Franse versie.

Word lid en draag bij tot de associatie “the Friends of the Arenberg Foundation”

College of Europe  - Arenberg European PrizeCollege of Europe - Arenberg “Europese Prijs”

Prijs Arenberg-Coimbra

Geschiedenisprijzen “Hertog van Arenberg”

Medailles

Conferenties

Historische Route “van der Marck”

Concerten te Lauenen

LinksLinks

About Us | Site Map | Contact Us | ©2014 Arenberg Foundation