Arenberg Stichting

Arenberg Conferentie over Geschiedenis

Eerste Arenberg Conferentie over Geschiedenis met als thema "Dynastieke identiteiten", te Amsterdam, 6 en 7 oktober 2011

» dynasticidentity.let.vu.nl

Het is met een groot genoegen dat de Arenbergfoundation de eerste Arenberg Conferentie voor Geschiedenis in Amsterdam voorstelt, die zal handelen over dynastieke identiteiten.

Als eeuwenoude Europese familie, hebben de Arenbergs geschiedenis steeds als een onschatbaar instrument beschouwd om de wereld en de vele uitdagingen van hun meer dan 1000-jarig bestaan, te begrijpen.

Daarom is de Arenbergfamilie opgetogen om, na het openen van hun privé archieven te Edingen, hun inzet voor geschiedenis verder te zetten met deze nieuwe serie conferenties. Hierdoor hopen we een bijdrage te leveren aan de geschiedkundige wetenschap, in de mate waarin die onmisbaar is om de complexiteit te vatten van onze hedendaagse veranderlijke maatschappij. Geschiedenis helpt niet enkel onze stand van zaken scherp te stellen, maar ook om de te volgen koers te bepalen voor onze gemeenschappen, landen, Europa en de wereld.

Het thema van de conferentie “Dynastieke identiteiten in vroeg-modern Europa. Dynamieken van aristocratische identiteitsvorming” ligt ons nauw aan het hart, niet enkel om familiale redenen, maar ook omwille van het feit dat “identiteit” een steeds weerkerend thema is in het hedendaagse discours. Te vaak ziet men identiteiten als vaste ankerplaatsen in een veranderlijke wereld, in plaats van de onvoorstelbaar dynamische concepten die ze werkelijk zijn.

Door wetenschappers uit heel Europa samen te brengen, hopen we te bewerkstelligen dat geschiedenis een inspiratie blijft voor de wereld van de toekomst.

Word lid en draag bij tot de associatie “the Friends of the Arenberg Foundation”

College of Europe  - Arenberg European PrizeCollege of Europe - Arenberg “Europese Prijs”

Prijs Arenberg-Coimbra

Geschiedenisprijzen “Hertog van Arenberg”

Medailles

Conferenties

Historische Route “van der Marck”

Concerten te Lauenen

LinksLinks

About Us | Site Map | Contact Us | ©2014 Arenberg Foundation