Arenberg Stichting

Arenbergarchief Edingen

Archief en Cultureel Centrum van Arenberg v.z.w (ACA)

Het A.C.A is sinds 1 september 1998 voor het publiek toegankelijk. Deze privé-instelling, die gesticht werd door de familie Arenberg, wordt ondersteund door een wetenschappelijk comité en een comité van toezicht.

Het doel van de vereniging is het stimuleren van de belangstelling voor de Europese geschiedenis om de dialoog tussen culturen te bevorderen en zo bij te dragen tot de Europese integratie.
Het A.C.A. stelt de rijke Arenbergarchieven ter beschikking van het publiek en verzorgt publicaties over geschiedenis en kunstgeschiedenis.
Het A.C.A. werkt mee aan tentoonstellingen, organiseert lezingen en reikt om de twee jaar de Arenbergprijzen (voor geschiedenis) uit.

Het Arenbergarchief in Edingen beschikt over een rijke collectie die een periode van meer dan duizend jaar bestrijkt. De reeksen oorkonden, akten, registers, briefwisseling, kaarten en gravures (meer dan duizend strekkende meter) hebben niet alleen betrekking op de rijke geschiedenis van het Huis Arenberg maar ook op het verleden van andere adellijke families. Tevens bevatten de archieven informatie over familiale bezittingen en hun beheer : vooral steden, dorpen en heerlijkheden in de oude Nederlanden, Duitsland, Frankrijk maar ook in Oostenrijk, Bohemen en Italië.

Het A.C.A. bezit ten slotte een goed gedocumenteerde "Arenbergbibliotheek" met zowel oude als moderne werken, een fototheek en een collectie kunstvoorwerpen.

 

Word lid en draag bij tot de associatie “the Friends of the Arenberg Foundation”

College of Europe  - Arenberg European PrizeCollege of Europe - Arenberg “Europese Prijs”

Prijs Arenberg-Coimbra

Geschiedenisprijzen “Hertog van Arenberg”

Medailles

Conferenties

Historische Route “van der Marck”

Concerten te Lauenen

LinksLinks

About Us | Site Map | Contact Us | ©2014 Arenberg Foundation