Willkommen

• Arenberg Stiftung

Ziel der Vereinigung ist die Förderung des Wissens über die europäische Geschichte, um so den Dialog der Kulturen und den Aufbau des Hauses Europa zu erleichtern.

» mehr...

• Geschichte des Hauses von Arenberg

Ganze Generationen politischer, militärischer und geistlicher Würdenträger sowie zahlreiche Kunstmäzene gingen aus diesem Haus hervor. Paläste, Gärten, Kunstgegenstände usw. lassen noch heute die ruhmreiche Vergangenheit des Hauses Arenberg greifbar werden.
» mehr...

Welcome

• Arenberg Foundation

The Arenberg Foundation is devoted to the promotion of European history and culture.
Find out about its scientific activities, publications, archives, gold and silver medal for merit, History Prize, Arenberg-Coimbra group Prize, organisational structure and past and present events...
» more...

• History of the House of Arenberg

The House of Arenberg has produced generations of political, military and ecclesiastical dignitaries and numerous patrons of the arts. Palaces, gardens, and objets d’art remain today the tangible witnesses to this glorious past.
» more...

Bienvenue

• Fondation d'Arenberg

Le but de l’association est la promotion de l'histoire européenne pour faciliter le dialogue des cultures et favoriser ainsi la construction de la Maison Europe.

» lire...

• Histoire de la Maison d'Arenberg

La Maison d'Arenberg produisit des générations de dignitaires politiques, militaires et religieux ainsi que de nombreux mécènes. Des palais, jardins, objets d’art etc. témoignent encore aujourd’hui concrètement de ce glorieux passé.
» lire...

Welkom

• Arenberg Stichting

De Arenberg Stichting wijdt zich aan het bevorderen van de belangstelling voor de Europese geschiedenis en cultuur.
In dit deel van de website vindt u meer informatie over de wetenschappelijke activiteiten, publicaties, gouden en zilveren medaille voor verdienste, Geschiedenisprijs, Arenberg-Coimbra Group Prijs, organisatiestructuur, agenda en voorbije evenementen, en meer.
» Lees verder...

• Geschiedenis van het Huis Arenberg

Arenberg bracht vele generaties van politieke, militaire en geestelijke hoogwaardigheidsbekleders en kunstmecenassen voort. Paleizen, tuinen, kunstobjecten enz. roepen vandaag nog op tastbare wijze het glorierijke verleden op.
» Lees verder...

 

Arenberg Trophy

Trophée d'Arenberg    Arenberg Trophy
carmotorcycle


© Arenberg Foundation